ฟรี

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมกันทำความดี

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมกันทำความดี เก็บขยะบริเวณสะพานยกระดับเฉลิมพระเกียรติสายพัทลุง-ระโนด