ฟรี

โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสวนโหนด