ฟรี

เพลงประจำโรงเรียน

                                   เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีพัทลุง
                                                                      ทำนอง  ใหญ่       นภายน
                                                                      คำร้อง  สมศักดิ์    เทพานนท์
                                                                     เรียบเรียง  วัฒนา  ชื่นสุวรรณ

          โรงเรียนสตรีพัทลุง                              หมายผดุงเสริมสร้างแนวทางศึกษา
หวังให้เด่นดีตลอดไปในวิชา                           ความประพฤติและจรรยาเรียบร้อยดี
          ผดุง คุณธรรมสามัคคี                          มีวินัยใจรักเรียนเพียรทำดี
ทุกคนเร่งรัดกวดขันการเรียนดี                        เทิดสตรีพัทลุงทุกแห่งชื่นชม
          ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน                     ได้พากเพียรปฏิบัติตามค่านิยม
ให้ประโยชน์สถาบันและวงสังคม                      เขาชื่นชมอยู่ทั่วไป
          ส่งเสริมทั้งในด้านการปกครอง               ในครรลองตามระบอบประชาธิปไตย
ด้านกีฬาเราส่งเสริมให้เจริญไกล                      ทั้งศิลปวัฒนธรรม
          น้ำเงินขาวสีงามพราวตา                        ศาสนาองค์ราชันเราน้อมนำ
คติพจน์  นี้มีประจำ                                          แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
          เทิดทูนชาติศาสน์กษัตริย์                       จิตใจรักรัฐชาติไทยเรานี้
มิยอมให้ใครเข้ามาย่ำยี                                    รักกันน้องพี่สตรีพัทลุง

 
                             
    เพลงน้ำงิน  - ขาวสัมพันธ์
                                                                   ทำนอง  ใหญ่        นภายน
                                                                   คำร้อง  อโศก        สุขศิริพรฤทธิ์
                                                                   เรียบเรียง  สมชาย  พรปรีชา
          น้ำเงิน  - ขาวพราวตา                       เมื่อเรามาร่วมมิตรสัมพันธ์
สามัคคียึดมั่น                                             มุ่งสร้างสรรค์ สถาบันยิ่งใหญ่
          วันแห่งมิตรไมตรี                              ชื่นชีวี  รวมรักรวมใจ
นานแสนนานเท่าไร                                     ยังสดใส ฤทัยมิได้ร้างรา
          เรารักในศักดิ์ศรี                                สตรีพัทลุงทั่วหน้า
เป็นที่รวมศรัทธา                                         เทิดทูนรักษาในคุณความดี
          น้ำเงิน  -  ขาว เกรียงไกร                   ผ่องอำไพไปทั่วราตรี
เริงสำราญเต็มที่                                          วันสุขศรี โชคดีที่ได้พบกัน
 
 
 
 
 
 
                                       
เพลงลาแล้ว ส.พ.ท. ที่รัก
                                                                   ทำนอง  ใหญ่      นภายน
                                                                   คำร้อง  อโศก     สุขศิริพรฤทธิ์
                                                                   เรียบเรียง  ธีระ    ผลประเสริฐ
          ลาขอลา ลาน้องพี่                                  สตรีพัทลุง
แม้ตัวไกลหัวใจยังมุ่ง ผดุงถิ่นที่ศึกษา                ขอสัญญาต้องมาเยี่ยมเยือน
          อันพระคุณ สถาบัน                                 ผูกพันและติดเตือน
มิตรไมตรีของความเป็นเพื่อน                           ไม่มีที่จะลืมเลือน ยังฝังเตือนรักตรึงดวงใจ
          ตะแบกที่มีสีม่วงงามตา                           ได้แต่แลหา เมื่อลาลับไป
น้ำตารินร่วง เฝ้าแต่ห่วงใย                                จดจำความหลัง เราไว้ชั่วกาล
          ลาขอลา ลาแล้วลา                                  กราบลาครูอาจารย์
น้ำเงิน - ขาว สีเราชื่นบาน                                  อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนาน เป็นสัญญาณของความอาลัย
 
                                 
เพลงรำวง น้ำเงิน – ขาว รื่นเริง
                                                                   ทำนอง  ใหญ่       นภายน
                                                                   คำร้อง  สมศักดิ์    เทพานนท์
                                                                   เรียบเรียง  วัฒนา  ชื่นสุวรรณ
          (สร้อย) รื่นเริงน้ำเงินและขาว               น้ำเงินและขาวเรารื่นเริงกัน
จากไปนับคืนและวัน                                       จากไปนับคืนและวัน
นับเดือนจากกัน                                              เป็นปีน้องพี่เอย
.......ตั้งแต่ก่อนเก่าเคยเย้าเคยยวนกัน              ความผูกพันยังมั่นในฤทัย
เรียนเราเรียนเราก็เรียนไป                                เรียนเราเรียนเราก็เรียนไป
รักเรารัก                                                         รักกันด้วยใจ
จากกันแสนสุดอาลัย                                        จากกันแสนสุดอาลัย
ถึงนอนร้องไห้                                                  เมื่อไรจะคืนมา (สร้อย)
.......เรามาเจอกันวันนี้ดีใจจัง                            ความเก่ายังฝังใจไม่รู้เลือน
เราเล่นกันจำติดใจเตือน                                    เราเล่นกันจำติดใจเตือน
ต้นตะแบก                                                        ยังจำไม่เลือน
จากกันวันหน้ามาเยือน                                      จากกันวันหน้ามาเยือน
น้องพี่และเพื่อน                                                ยังรักกันดังเดิม (สร้อย)
.......เป็นวันคืนดีพี่น้องมาเจอกัน                        เราห่างกันรักกันไม่รู้คลาย
น้ำเงินขาวงามเลิศเฉิดฉาย                                น้ำเงินขาวงามเลิศเฉิดฉาย
รักไม่วาย                                                         ถึงกายจากไกล
รื่นเริงกันให้สุขใจ                                             รื่นเริงกันให้สุขใจ
รำวงกันใน                                                        สตรีพัทลุง (สร้อย)