ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนสตรีพัทลุง
ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074- 613-023

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนสตรีพัทลุง